Contoh Cerkak Bahasa Jawa

ad+1Pak Dirman

Jendral Sudirman iku salah sawijining pahlawan Indonesia ka
ng ulet, Jundral Sudirman nduweni sifat kang puguh kaya waja, suthik lamun pasrah. Rikala Jendral Sudirman dadi manggalaning TNI bebarenangan karo rakyat nyirnakake penjajah. Sajroning mandhegani perang gerilya panggonane pindah-pindah, saka kutha siji menyang kutha sijine.
                Sajroning pindah saka kutha siji menyang kutha sijine Jendral Sudirman akeh nemoni rubeda, amarga kabeh tindak tanduke tansah diawasi maring penjajah. Mula kala mangsane mlakune Jendral sudirman lan para pendhekare melbu metu alas, kadang kala leren ana njero alas nganti pirang-pirang dinakanggo nyusun kekuawatan.
                Rikala semana Jendral Sudirman mandegi perang gerilya ana ing tlatah Ngayoryakarta, Surakarta, Madiun, lan Kediri. Pak Dirman anggone ngadani perang gerilya kurang lewih pitung sasi. Ana sajroning perang, Pak Dirman wes tau nandhang gerah, mulane mrana-mrene tansah ditandhu karo pendhekare. Nadyan mengkono awit saka kemurahan Gusti, Walanda kalah perange lan kutha Ngayogyakarta bali menyang penguasane negara Republik Indonesia.
                Tanggal 10 Juli 1949 Panglima Besar Jendral Sudirman kondur menyang Ngayogyakarta kanthi ditandhu. Rakyat pada bungah lan aweh pangurmatan dening Jendral Sudirman. Kondure Jendral Sudirman didherekake Letnan Kolonel Soeharto, tekan Ngayogyakarta Jendral Sudirman dipethuk dening Kolonel Suhud lan dienekake Upacara Pangurmatan
                Tanggal 29 Januari 1950 Jendral Sudirman ketimbang ing ngarsaning Gusti tekan yuswa 34 taun. Layune kasarekaken ana Taman Makam Pahlawan Kusumane negara Semaki Ngayogyakarta. Bangsa indonesia kelangan pahlawan luhur kang uripe ditohake jiwa ragane kanggo mulyaning bangsa lan negara Indonesia.

contoh cerkak bahasa jawa,mengarang cerita bahasa jawa
cerkak bahasa krama inggil, jawa, ngoko

0 comments:

luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com